دسته بندی فرش دستباف از لحاظ سایز  ، فرش ها در اندازه های متنوع و مختلفی بافته می¬شوند که هر کدام نام های مشخص و مخصوص به خود دارند. از نظر اندازه، فرش های دستبافت انواع زیادی دارند که عبارتند از:
(توجه داشته باشید که در این مطلب فرش ها از کوچک ترین به بزرگ ترین معرفی شده اند. )


پادری : 


این نوع فرش برای پهن کردن در مقابل درب اصلی یا در اتاق استفاده می¬شود. اندازه این فرش بسیار کوچک است. پادری ها کاملا اندازه وروردی درب بافته می شوند در حالت عادی ابعاد این فرش 40×30 سانتی متر است.


دورنما : 


این نوع فرش اندازه بزرگتری نسبت به پادری دارد و از یک متر مربع کمتر است. این فرش دارای نقش هایی از طبیعت و گل و گیاه است و معمولا بر روی دیوار نصب می¬شود. شهرهایی که به بافتن این نوع فرش می¬پردازند، کرمان، تبریز و کاشان هستند.


پشتی : 


روکش پشتی ها به صورت فرش بافته می¬شوند و داخل آن ها را با کاه، ابر و پر می¬کنند. امروزه از پشتی استفاده زیادی می¬شود. ابعاد این نوع فرش 60 ×50 یا 80 ×60 یا 60 ×90 سانتی متر است. این نوع فرش معمولا در شهرهای همدان و ترکمن صحرا بافته می¬شود. با توجه به اینکه پشتی یک بافته روستایی است، با 20 رج شمار بافته می¬شود.


رومبلی : 


فرشی که از آن به عنوان روکش مبل استفاده می¬شود، فرش رومبلی می¬گویند. یکی از تولیدات کرمان، بافت رومبلی است.


زین پوش : 


فرشی که برای انداختن بر پشت اسب استفاده می¬شود، جل یا زین پوش است. معروف ترین جل ها، جل عشایر شاهسون و قشقایی هستند.


خرسک : 


فرشی پرز بلند و کم دوام است که به صورت درشت باف بافته شده و ابعاد آن تقریباً 70 ×90 سانتی متر است.


ذرع و نیم : 


فرشی است که پهنای ثابت و یکنواختی ندارد و معمولاً در ابعاد 1 × 5/1 بافته می¬شود. در بیشتر کانون های بافت، بافت ذرع و نیم دیده می¬شود.


دو ذرعی : 


اندازه این فرش از ذرع و نیم بزرگ تر است و ابعاد آن معمولاً 20/1 × 1 است و همچنین درازی و حتی پهنای آن کم و زیاد می-شود.


سجاده ای : 


فرشی با طرح محراب که برای انجام فریضه نماز استفاده می¬شود و نام دیگر آن جا نماز نیز هست. اندازه این فرش هم اندازه با دو ذرعی است.


قالیچه : 


فرشی بسیار شناخته شده و معروف که ابعاد آن از قالی کوچک تر است. قالیچه اندازه های متنوع ای دارد و معمولاً ابعاد آن 208 × 143 است.